Pamatdati

Pretendenta izglītības un darba pieredzes raksturojums

Izglītība, papildizglītība, zinātniskie grādi un darbi, ja tādi ir, sertifikāti, ja tādi ir, darba pieredze - amati Latvijā un citur; sabiedriskie pienākumi un aktivitātes, ko veic pretendents, objekti, ar kuriem pretendents ir saistīts (projektējis, būvējis, uzraudzījis utt.) 2016./2017.gadā ekspluatācijā nodotie un patlaban realizējamie objekti, to raksturojums, pretendenta pienākumi šajos objektos un viņa darbības raksturojums, viņa personīgais, kā inženiera / arhitekta, ieguldījums. (Līdz 1000 rakstu zīmēm)

pretendenta pieteicējs / pieteicēji

Motivācijas vēstule

Pamatojums, kāpēc tiek izvirzīts Būvindustrijas Lielajai balvai

atsauksmes

Atsauksmēm par konkrēto cilvēku, kā profesionāli un speciālistu, nevis par viņa projektētajām vai būvētajām būvēm

Video atsauksmes par pretendentu

Video par pretendentu (kolēģu replikas, sadarbības partneru teiktais vai kas cits par pretendentu, vai video par pretendenta būvēm, projektiem utt. (var būt viens vai vairāki, bet kopā ne garāk kā 3 - 5 min

VAI

VAI


papildus rekomendācijas un atsauksmes

pretendenta foto

Jāiesniedz pretendenta foto, pretendenta projektu, būvju, darba, darba vides vai citu aktivitāšu foto (oriģināli jpg, minimums 500 kb)
Lūdzu uzgaidiet! Notiek failu ielāde, tas var aizņemt vairākas minūtes.